Parkování mimo veřejné komunikace: Jak je to s dopravními předpisy?

Ohledně pravidel silničního provozu v místech mimo veřejné komunikace panují otázky, na které často neznají odpovědi mnozí právníci. Znační komplikace pak nastávají především ve chvílích, když tzv. za závorou dojde ke spáchání dopravního přestupku nebo poškození vlastního či cizího vozidla. Pro jistotu proto v tomto článku uvedeme základní věci na pravou míru. Základní pravidlo zní, že dopravní předpisy, tzn. svislé a vodorovné dopravní značení, platí kromě veřejně přístupných komunikací také na veřejně přístupných účelových komunikacích (tj. prakticky na všech cestách mezi dvěma nemovitostmi). Co se týče závory, zákon o silničním provozu neřeší, jestli je veřejná komunikace veřejně přístupná, nebo ne. Dopravní značení Praha (a samozřejmě i v jiných městech) lze proto najít také na dvorech a dalších veřejně nepřístupných místech. Podstatný rozdíl spočívá ve vymahatelnosti. Firma si může v rámci svého areálu rozmístit libovolné dopravní značky, ale případné přestupky nebude PČR nijak postihovat. Na veřejně přístupných komunikacích samozřejmě ke kontrole, a v případě porušení předpisů i k pokutě, dojít může. Berte na vědomí, že samotná fyzická přítomnost závory nemusí vůbec nic znamenat. V praxi záleží pouze na konkrétním místě. Parkoviště před obchodními domy a nemocnicemi jsou veřejně přístupná místa. Firemní areály takový charakter nemají. Komplikovanější je to s parkovacími domy a dalšími areály budov, jejichž chodby nelze považovat za účelové komunikace – pravidla vymáhaní proto leží na bedrech majitele daného objektu. A není jasné, jak by se PČR stavěla k případné nehodě či jiným přestupkům.

Mezi problematická místa patří také okrajové části lesů a lesní cesty. Ačkoliv jde o veřejně přístupné účelové komunikace, platí zde také zákon o lesích – tzn. Je zakázáno vjíždět do lesa a parkovat v něm. Za porušení hrozí sankce od lesní stráže, v jejíž pravomoci je např. právo na prohledání vozidla při podezření z pytláctví. Dále je dobré vědět, že na parkovištích obchodních domů hrozí pokuta ve výši až 5000 Kč za neoprávněné stání na místech pro invalidy. Mimo to zde řidiči musí dávat přednost zprava a při jízdě mít zapnuté pásy. Co naopak postižitelné není, je např. stání na parkovacích místech vyhrazených pro rodiny s dětmi. Dopravní předpisy nemusíte řešit v místech mimo pozemní komunikace, a to bez ohledu na to, jestli jsou uzavřená, nebo otevřená. Louky, pole apod. však obvykle mají statut soukromého majetku, a tak je nutné dodržovat pokyny majitele.

Publikováno: 30. 09. 2022

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Alena Švandová