Co je to požární ochrana?

Požární ochrana je soubor opatření a pravidel určených k minimalizaci rizika vzniku požáru a maximalizaci ochrany lidských životů a majetku před následky požáru. Zahrnuje prevenci a ochranu proti požárům, detekci a signalizaci požáru, hasicí a záchranářské práce, evakuaci lidí, a také obnovu poškozených budov a zařízení.

Prevence požárů

Prevence požárů zahrnuje pravidla a opatření, která mají minimalizovat riziko vzniku požáru. To zahrnuje například správnou manipulaci s otevřeným ohněm a žhavými předměty, správné skladování hořlavých látek, pravidelnou údržbu elektrických a topných zařízení, kontrolu hasicích přístrojů a další.

Signalizace požáru

Signalizace požáru je klíčová pro rychlou reakci a minimalizaci škod. Moderní systémy detekce požáru využívají různé senzory, jako jsou optické a tepelné senzory, k detekci požáru a okamžitě hlásí jeho vznik. Následně jsou spuštěna protipožární opatření, jako je automatické vypnutí topení a klimatizace, uzavření dveří a oken a spuštění hasicího zařízení.

TIP: Na kontrolu a zajištění požární ochrany doporučujeme firmu Extéria.

Hasicí a záchranářské práce

Hasicí a záchranářské práce jsou důležitou součástí požární ochrany. Požárníci a záchranáři jsou školeni k tomu, aby se co nejrychleji dostali k místu požáru a minimalizovali jeho škodlivé účinky. Hasicí zařízení jsou také klíčová pro rychlou a efektivní reakci na požár. V závislosti na velikosti a závažnosti požáru se používají různé typy hasicích přístrojů, jako jsou ruční hasicí přístroje, hasicí přístroje s pěnou nebo hasicí přístroje s oxidem uhličitým.

Evakuace lidí

Evakuace lidí je další důležitou součástí požární ochrany. Lidé musí být schopni co nejrychleji a bezpečně opustit budovu v případě požáru. K tomu jsou nutné správně označené únikové cesty a evakuační plány, které by měly být pravidelně trénovány.

Které firmy musí nejvíce dodržovat požární ochranu?

Požární ochrana je důležitá pro všechny firmy, bez ohledu na to, jakou činnost provozují. Avšak některé firmy jsou vystaveny většímu riziku požáru než jiné a musí tedy být v této oblasti zvláště pečlivé. Mezi takové firmy patří například:

Průmyslové závody - zde se často pracuje s hořlavými materiály a látkami, což zvyšuje riziko vzniku požáru. Průmyslové závody musí mít přísná pravidla pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami, dále musí mít instalovány systémy požárního hlášení a hašení.

Nemocnice a zdravotnická zařízení - v těchto zařízeních se nachází mnoho lidí, z nichž mnozí jsou nemocní a nehybní, což ztěžuje jejich evakuaci v případě požáru. Zdravotnická zařízení musí mít proto přesně stanovené postupy a plány evakuace.

Obchodní centra a supermarkety - tyto obchodní centra a supermarkety bývají velmi velké a často pro návštěvníky složitě orientovatelné. V případě požáru je nutné, aby byli lidé schopni rychle a bezpečně opustit budovu. Obchodní centra a supermarkety musí proto mít dobře značené evakuační cesty a jasná pravidla pro evakuaci.

Hotelové a ubytovací zařízení - v hotelových a ubytovacích zařízeních se nachází velké množství lidí, kteří jsou často v neznámém prostředí. V případě požáru je nutné, aby byli hosté schopni rychle a bezpečně opustit budovu. Hotelové a ubytovací zařízení musí proto mít dobře značené evakuační cesty a jasná pravidla pro evakuaci.

Letiště - na letištích je velké množství lidí a zároveň se zde nachází velké množství hořlavých látek (palivo, oleje atd.). Z tohoto důvodu jsou letiště náchylná k požárům a musí mít přísná pravidla pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami, dále musí mít instalovány systémy požárního hlášení.

Publikováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Anna Vlková