Jak odhlučnit provozovnu?

Prakticky v každém průmyslovém podniku dochází k vzniku hluku. Díky osvědčeným materiálům a technickým opatřením je však možné prostory odhlučnit a zajistit, aby intenzita hluku nepřekračovala limity, které vytyčuje platná legislativa.

Nejčastější zdroje hluku

Důvodem, který může provozovatele průmyslového či jiného podniku přimět k tomu, aby si zajistil průmyslové odhlučnění, může být příliš hlasitý pracovní stroj – například vrták, soustruh nebo lis. Výčet zdrojů hluku je ovšem mnohem delší. Najdete na něm čerpadla, klimatizace a zařízení, u nichž je žádoucí eliminovat vibrace. Dalším častým nešvarem bývá nadměrná ozvěna, i tu lze pomocí vhodně zvoleného opatření minimalizovat i zcela eliminovat.

Ideální odhlučnění? Určitě "na míru"

V provozovnách výrobních a stavebních společností se běžně nachází protihlukové zástěny, protihlukové kryty a kabiny na stroje, antivibrační řešení pro těžkou techniku a odhlučnění tepelných čerpadel a klimatizací. Možností, jak docílit optimálního výsledku, je poměrně dost, ale vždy je žádoucí zohlednit specifické požadavky a zvolit řešení na míru danému prostředí a problému.

Odhlučnění potřebují i restaurace a kanceláře

Škála protihlukových materiálů je pestrá a nachází se v ní i řešení vhodná pro kanceláře, restaurace či co-workingová centra. I v těchto typech prostorů je mnohdy zapotřebí vyřešit nadměrný hluk, který není příjemný pro zaměstnance, ale také např. špatnou akustiku. Chcete svůj problém s hlukem vyřešit co nejdříve a hodil by se vám konkrétní postup? Někdy stačí kvalitní akustické desky, jindy jsou zapotřebí jiné konstrukce. Obraťte se na odborníky z potichu.cz a nechte si poradit.

Publikováno: 12. 03. 2022

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Alena Švandová