Nátěry konstrukcí

Pod pojmem nátěry konstrukcí je skryt poměrně velký rozsah možných pracovních činností. Konstrukce můžeme mít různého druhu ať se jedná o venkovní betonové či kovové konstrukce, nebo například o střešní konstrukce hal, hospodářských staveb, konstrukce antén a vysílačů, různé produkční věže, sila, stáje, pochozí lávky na střechách domů či například konstrukce velkých skleníků. Ve výčtu možných konstrukcí bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Konstrukcí je zkrátka velké množství různých druhů, typů, jsou z různých materiálů a o různých velikostech. Jedno však mají všechny stejné a tím je údržba. Mezi údržbu konstrukcí se řadí také jejich pravidelné natírání. Natírání konstrukcí je ve většině případů činnost, kterou si svépomocí, případně v činnosti běžné údržby nejspíše majitel takové stavby sám neudělá. Je tedy nutná součinnost specializované společnosti, která se natírání konstrukcí věnuje.

Nátěry konstrukcí a výškové práce

Pro kvalitní nátěr konstrukce je většinou nutné použití výškové techniky, jako jsou plošiny či lešení. Jsou případy a není jich málo, kdy není technicky možné použití uvedených řešení a to jak z důvodu tvaru konstrukce tak také z důvodu přístupnosti pro dané řešení. Poté jako jediné zůstává řešení, které lešení ani plošiny nepotřebuje. Společnosti, které nabízejí výškové práce tyto práce provádějí v některých případech bez použití plošin či lešení. Jedná se o takzvané práce z lana, tedy o řešení, kdy pracovník, který nátěry vykonává je zavěšen na laně nad volnou hloubkou.

Jak práce probíhají?

Nejdříve je nutné, aby společnost, která bude nátěry ve výškách provádět danou konstrukci prohlédla a navrhla optimální postup prací. Vždy je dobré, pokud zástupce vámi vybrané společnosti dorazí na obhlídku místa výkonu práce a seznámí se se skutečným stavem dané konstrukce. Lépe poté může zhodnotit stav a zpracovat případnou nabídku. Můžete se také setkat s tím, že vám zástupce oslovené společnosti navrhne ať zašlete detailní fotografie a dle těchto poté vytvoří nabídku. Je tedy na každém zadavateli, kterou variantu zvolí. Před samotným finálním nátěrem konstrukce by měla proběhnout pečlivá příprava. Příprava by měla obsahovat odstranění starých a poškozených nátěrů, které se odstraňují buď mechanicky nebo s použitím chemických přípravků k tomu určených. Poté, co je podklad pro nátěr kvalitně připravený, může dojít k samotnému nátěru konstrukce. Jakým způsobem bude barva nanášena záleží na doporučení dodavatele, případně na rozhodnutí majitele stavby. Barvu je možné na konstrukci nanášet stříkáním, válečkováním či natíráním štětcem.

Co žádat od dodavatele?

V první řadě je určitě vhodné, pokud zástupce osloveného dodavatele bude ochoten přijet na osobní prohlídku konstrukce. Dále je dobré požádat oslovenou firmu o poskytnutí referencí odvedené práce včetně délek prováděných prací, použitých materiálů a postupů. V neposlední řadě je důležité se informovat, zda mají zaměstnanci dodavatele řádné školení a zkoušky v oboru výškových prací a to nejlépe mezinárodně uznávanou certifikaci IRATA. Bude tak zajištěna bezpečnost při práci nejen samotných pracovníků, ale také bezpečnost v okolí konstrukce. Samozřejmostí každé společnosti, která vykonává výškové práce by mělo být pojištění při způsobené škodě do částky alespoň pět až deset milionů korun a více. Zkušený dodavatel by měl být schopen si dále zajistit místo výkonu práce informačními cedulemi a výstražnými páskami tak aby bylo jasné že jsou na konstrukci prováděny výškové práce. Také by měl být dále schopen si zajistit případná nutná povolení na zábor místa v případě potřeby.

Publikováno: 08. 02. 2021

Kategorie: Podnikání v ČR

Autor: Alena Švandová