Domácnosti v EU ročně vyhodí 35,3 kg ovoce a zeleniny na osobu.

Evropské domácnosti vyhodí v průměru 35 % odpadu. 3 kilogramy čerstvého ovoce a zeleniny na osobu ročně. Podle Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) tvoří přibližně 40 % tohoto odpadu, což je 14 % celkové produkce.2 kilogramy, lze zabránit

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), specializovaná agentura OSN, odhaduje, že nespotřebováváme zhruba třetinu všech potravin, které se na světě vyprodukují. To je způsobeno ztrátami nebo plýtváním FAO usiluje o odstranění celosvětového hladu.

Studie provedené na národní úrovni zjistily, že přibližně polovina domácností v Evropské unii vyhazuje čerstvé ovoce a zeleninu. To není překvapivé, protože čerstvé ovoce a zelenina tvoří přibližně třetinu všech potravin, které Evropané nakupují.

Některé potraviny je třeba vyhodit, protože jsou nepoživatelné, například pomerančové slupky a banánové slupky. Čerstvé ovoce a zelenina jsou také relativně levné, ale mají krátkou dobu trvanlivosti.

Valeria De Laurentiis, Sara Corrado a Serenella Sala, zaměstnankyně Společného výzkumného střediska Evropské komise, provedly studii o odpadech z domácností v Evropské unii. Jejich výzkum a zjištění byly sepsány a publikovány v časopise Waste Management (citace níže).

40 % veškerého čerstvého ovoce a zeleniny, které domácnosti v EU vyhodí, je možné předejít.

Snížení plýtvání ovocem a zeleninou

Autoři uvedli, že je možné snížit množství odpadu, kterému lze předcházet, pomocí specifických preventivních strategií.

Je možné nakládat s nevyhnutelným odpadem udržitelnějším způsobem. Můžeme s ním nakládat ve fázi výroby a následně ho recyklovat pro využití v oběhovém hospodářství.

"Oběhové hospodářství" je udržitelné hospodářství, ve kterém jsou vstupy zdrojů, odpady, úniky energie a emise omezeny na minimum.

Zjištění této studie mají důsledky pro politiky týkající se nakládání s potravinovým odpadem v domácnostech, jakož i pro politiky zaměřené na předcházení plýtvání potravinami.

Výzkumníci uvedli, že jimi navržený model by mohl pomoci při vytváření standardních postupů, pokud jde o rozdíly v množství odpadu, které jednotlivé země produkují. Mohla by také pomoci studovat dopad různých typů spotřeby na produkci odpadů.

Model by také mohl vypočítat množství odpadu, kterému se nelze vyhnout v různých výrobních systémech, a způsob jeho opětovného využití.

Množství čerstvého ovoce a zeleniny zakoupeného, spotřebovaného a vyřazeného v domácnostech ve Velké Británii, Německu a Dánsku v roce 2010 bylo zaznamenáno. 

Čerstvé potraviny a zelenina - druhy odpadu

Model dokáže vypočítat množství odpadu, kterému se lze vyhnout a kterému se nelze vyhnout a který produkují domácnosti v EU a který je tvořen ovocem a zeleninou.

Nevyhnutelný odpad

Odpady, které vznikají při přípravě pokrmů, a nepoživatelné části potravin jsou nevyhnutelné.

Odstranitelný odpad

Potraviny, které byly kdysi poživatelné, ale nyní se vyhazují, se považují za odpad, kterému lze předcházet.

Padesát jedna druhů ovoce a zeleniny

Vědci zkoumali 51 druhů čerstvého ovoce a zeleniny v Německu, Velké Británii, Finsku, Nizozemsku, Španělsku a Dánsku za rok 2010.

Sbírali a zkoumali údaje s cílem odhadnout množství odpadu, kterému se lze vyhnout a kterému se nelze vyhnout, a který vzniká v domácnostech v Evropské unii při spotřebě čerstvého ovoce a zeleniny.

Studie odhalila, že obyvatelé Evropské unie v průměru vyprodukovali 142 kilogramy vyhnutelných a 211 kilogram nevyhnutelného odpadu za rok

Nepotřebné chování se značně lišilo

Výzkumníci také objevili značné rozdíly v plýtvání chováním. Zjednodušeně řečeno, existují značné rozdíly v nevyhnutelném a odstranitelném odpadu, který vytvářejí domácnosti v různých zemích.

Autoři došli k závěru, že plýtvání je způsobeno ekonomickými a kulturními faktory a také různými spotřebními návyky.

Ve Velké Británii se například koupilo méně čerstvé zeleniny než v Německu. Obě země však vyprodukovaly zhruba stejné množství nevyhnutelného odpadu na osobu. Spojené království však vykázalo vyšší množství odpadu, kterému lze předejít.

Studie ukázala, že lidé, kteří utratili větší procento svých příjmů za potraviny, měli méně odpadu, kterému se dalo předejít.

Publikováno: 09. 02. 2023

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Alena Švandová