SEO: optimalizace webových stránek je cestou k jejich větší návštěvnosti

Pro mnoho lidí je SEO “španělská vesnice”.  Nevědí, co si pod touto zkratkou představit. Hlavní náplní tohoto oboru digitálního marketingu je především úprava webových stránek tak, aby se umístily na vysokých příčkách vyhledávače. Jakmile uživatel zadá požadovaný výraz, stránka se ideálně objeví hned po reklamách a tím získá větší návštěvnost než konkurence.

Optimalizace zní jednoduše, ale je to snadný úkol?

Záleží, z jakého pohledu se na tento marketingový nástroj díváme. Pokud teprve s internetovým marketingem začínáme, může se zdát optimalizace jako poměrně složitá záležitost. V praxi však stačí pochopit několik základních principů, abychom získali základní představu o této činnosti. Jaké jsou nejdůležitější prvky optimalizace?
  • Ať už optimalizujeme jakoukoliv stránku na internetu, cílem je upravit ji pro uživatele, ne pro vyhledávač. Ano, samozřejmě chceme, aby si vyhledávač naší stránku oblíbil, ale především jí potřebuje náš uživatel nebo zákazník. On je tím nejdůležitějším článkem celé operace a rozhodne o jejím výsledku.
  • Abychom mohli správně optimalizovat, potřebujeme poznat naše cílové publikum. Cílové publikum je předem definovaná skupina lidí, kterou spojuje určitý zájem nebo potřeba. Pokud provozujeme SEO agenturu, jsou naším cílovým publikem firmy nebo jednotlivci, kteří chtějí získat větší návštěvnost své stránky.
  • Když už víme, co naše publikum potřebuje, je třeba jim to dát! Proto potřebujeme pro ně nachystat a následně prezentovat opravdu kvalitní obsah. A zase: co je to ten obsah?
 

Obsah je základním pilířem optimalizace. Co si pod tím představit?

Abychom zaujali našeho návštěvníka, potřebujeme mu sdělit určité informace. A ty by měly být co nejhodnotnější a podané zajímavým způsobem. Nejlepší proto bude použít více odpovídajících nástrojů. Mezi ně může patřit:
  • Poutavý text.
  • Ilustrační infografika.
  • Kvalitní fotografie nebo video.
  • Audio nahrávka v podobě podcastu a další.
Každá forma nabízí jiné možnosti a ve světě optimalizace a digitálního marketingu má rozhodně své místo. Tím nejdůležitějším prvkem ale přece jen bude  SEO text. Ten totiž rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu naší optimalizace.

Proč je text jedním z nejdůležitějších prvků search engine optimalizace?

Někteří lidé se mylně domnívají, že lidé nečtou. Ale opak je pravdou. Dobře napsaný text má stále obrovskou váhu při získávání informací. Díky textu můžeme vysvětlit naše téma tak, abychom zodpověděli všechny potřebné otázky, uvedli všechny důležité informace a zároveň našeho čtenáře něco naučili . Text je také důležitý, protože do něj můžeme vložit tzv. klíčová slova. O co se jedná? Jde o určité slovo nebo frázi, která popisuje vyhledávací dotaz. Jednoduše je to slovo, které uživatel zadá do vyhledávače, když čeká výsledek.

K čemu je důležité pochopit naše klíčové slovo?

Klíčové slovo určuje směr našeho snažení. Na začátku každé optimalizace je vždy podrobná analýza klíčových slov, abychom pochopili, jaké výrazy lidé používají v našem odvětví. Je to jakýsi jazyk našich zákazníků, který se musíme naučit. Díky němu zjistíme, jaké věci naše publikum vyhledává a na co se máme soustředit. Správně zvolená klíčová slova určí, jak má náš obsah vypadat a na jaká témata se zaměřit. Také zjistíme, které fráze jsou nejnavštěvovanější a díky tomu můžeme zvolit vhodnou strategii našich optimalizačních aktivit. Někdy je totiž moudré se vyhnout tomu nejnavštěvovanějšímu výrazu a spíše se soustředit na kombinaci několika méně navštěvovaných témat. Ty ve výsledku zajistí stejnou návštěvnost, jako nejnavštěvovanější klíčové slovo. Co byla nejdůležitější informace, kterou jste se v tomto článku dozvěděli? Napište nám komentář!

Publikováno: 02. 12. 2020 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Marketing

Autor: Alena Švandová