DELTA potvrzuje vyšší efektivitu díky digitalizaci: zářným příkladem je stavební projekt nové multifunkční čtvrti Hagibor v Praze

Produktivita stavebnictví dlouhodobě spíše stagnuje. Obecně patří výstavba k nejkonzervativnějším oborům na světě. Podle Eurostatu vzrostla během minulé dekády o pouhá 2 %, zatímco u progresivnějších oborů hojně využívajících inovace se zvýšila až o 20 %. Na 10 metrů čtverečních nové výstavby tak připadají 1 až 2 kolize a až 30 % staveb je dražších, než se původně zamýšlelo. „Zde se nabízí velký prostor pro změnu k lepšímu, kterou nastupující nástroje digitalizace dokážou postupně měnit“, prezentuje své zkušenosti a postřehy z výstavby Ing. Marcel Holub, projektový manažer DELTA Group ČR, která se zabývá mimo jiné řízením stavebních projektů. Momentálně aktivně řídí a koordinuje stavební projekt nově vznikající kancelářské čtvrti Hagibor v Praze 10 – Strašnicích. Právě zde veškeré procesy a činnosti včetně subdodavatelů koordinuje s vyžitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Projekt Hagibor office

Nová multifunkční čtvrť Hagibor od tuzemského developera Crestyl vzniká na území Prahy 10 - Strašnice nedaleko stanice metra Želivského. Za jejím architektonickým návrhem stojí hned dvě mezinárodně uznávaná studia: Bogle Architects a Ian Bryan Architects, která se specializují na inovativní začleňování staveb do veřejného prostoru. To znamená, že kromě rezidenční zástavby (5 bytových domů s jednotkami do osobního vlastnictví i k pronájmu) a 6 administrativních nemovitostí projekt zahrnuje také pěší promenádu s obchody a restauracemi či rozsáhlý park. Jeho koncepci v podobě městského lesa přitom navrhl Michel Desvigne, jeden z nejvýznamnějších krajinářských architektů současnosti.

DELTA Group ČR spolupracuje na projektu při výstavbě dvou administrativních budov 01 a 02. Jejich realizace byla zahájena v 1. čtvrtletí 2022. „V uplynulých dnech byla zabetonována poslední část monolitické konstrukce na jedné z budov, čímž byly tyto typy prací ukončeny. V plném proudu jsou naopak práce na opláštění obou staveb a rovněž realizace již samotných interiérů. Postupujeme také v budování vnitřní infrastruktury v rámci celého areálu Hagibor,“ upřesňuje Marcel Holub, projektový manažer zodpovědný za celkovou koordinaci výstavby tohoto rozsáhlého stavebního projektu. 


Construction management, řízení a koordinace stavebních projektů DELTA Group ČR

Aktuálně vše směruje k plánovanému dokončení v 1. čtvrtletí 2024. Objekty jsou projektovány v nejvyšším kancelářském standardu LEED Platinum, přičemž dohromady disponují 30 250 m2 pronajímatelných ploch pro až 2 550 zaměstnanců. V budoucnu nabídnou skutečně prémiové flexibilní prostory s důrazem na komfort a zdraví svých uživatelů: od kvalitního osvětlení a akustiky přes zdravou cirkulaci vzduchu až po 1 400 m2 zelených teras a napojení na místní cyklostezky. Kanceláře budou navíc obklopeny 350 000 m2 zelených ploch, díky kterým bude v lokalitě až o 20 % menší koncentrace NO2. Celková investice Crestylu do těchto dvou kancelářských budov dosáhne 1,6 mld. Kč.

Snadná implementace PlanRadaru do projektu

DELTA Group ČR pro investora, společnost Crestyl, zajišťuje projektový management a řízení výstavby, tj. technický dozor investora, hlídání harmonogramu, kontrolu nákladů a kvality stavby a také BOZP. Mezi hlavní výzvy, které se společnost snaží s pomocí digitalizace řešit, je seznam závad, jejich připomínkování a následné odstraňování. „Hlavní přidanou hodnotou PlanRadaru je jeho přehlednost a jednoduchost. Ať už jde o možnost reportování již odstraněných závad anebo těch, které je třeba ještě vyřešit. Oceňuji také možnost propojení na různých typech zařízení. Platforma funguje stejně dobře na stolním počítači jako na tabletu či telefonu. A navíc je intuitivní, takže její implementace u nás proběhla velmi rychle. PlanRadar jsme zavedli ihned se zahájením projektu na Hagiboru a máme v úmyslu s ním pokračovat až do předání investorovi,“ říká Marcel Holub. DELTA do digitálního sdílení informací zapojila zhruba 15členný tým subdodavatelů. PlanRadar využívají společně hlavně kvůli efektivní komunikaci, správě úkolů, hlášení závad a nedodělků, ale také následný reporting investorovi. „Software nám poskytl rychlejší a přesnější způsob správy defektů a nedokončených projektů a nahradil tak předchozí používání excelových tabulek, fotografií a e-mailů, které bylo časově náročné a zvyšovalo riziko ztráty informací,“ dodává Holub.


Ing. Marcel Holub, projektový management DELTA Group ČRPřínosy digitalizace v praxi

Zavedení PlanRadaru se pozitivně promítá do celé řady oblastí: od omezení návštěv na stavbě přes rychlejší tvorbu reportů a digitalizaci dokumentů až po zlepšení vzájemné spolupráce. Čas potřebný k vytvoření a distribuci tiketu neboli informace například o jedné závadě vyžaduje dle Marcela Holuba cca 1-2 minuty, což je výrazné zlepšení oproti dřívějším metodám. Celkově tak došlo k nárůstu počtu provedených úkolů za týden. „Zavedení PlanRadaru také jednoznačně vedlo k úspoře času na stavbě. Můj osobní odhad je, že díky digitalizaci jsme dosud realizovali o přibližně 40 % méně návštěv, než by bylo jinak nutné. Odpadly především obchůzky spojené se specifikací konkrétních vad a nedodělků. Ty máme nyní přesně zakreslené, vyfocené a uvedené s popiskem, kdo se o jejich vyřešení postará přímo v aplikaci. Zlepšení vidím i ve vytváření zpráv o probíhajících činnostech a ve schvalování. Došlo také k významné redukci papírových dokumentů. Prozatím bylo digitalizováno přibližně 45 dokumentů, a to včetně půdorysů, suterénů, různých pohledů na budovu a podobně,“ popisuje Marcel Holub a doplňuje: „Zlepšení o cca 30-40 % pozoruji také v týmové spolupráci. Veškeré interakce probíhají v reálném čase, takže komunikace je mnohem rychlejší a efektivnější. To se týká i externích dodavatelů a profesí.“

Intuitivní digitalizace s PlanRadarem

Ačkoliv jsou kancelářské budovy v projektu Hagibor v realizační fázi, již nyní je evidentní řada pozitivních efektů, které na proces výstavby má digitalizace procesů s aplikací PlanRadar. Uživatelé kvitují efektivnější komunikaci v týmu i s externími dodavateli, úsporu času při návštěvách na stavbě i při distribuci tiketů, a stejně tak tvorbu přehledných dokumentů. „Intuitivní uživatelské rozhraní, přehlednost a jednoduchost PlanRadaru z něj činí ideální nástroj pro zavádění digitalizace nejen při výstavbě, ale i v celém životním cyklu budovy. S jeho využíváním plánujeme pokračovat i do budoucna – na dalších projektech, které jsou teprve před námi,“ uzavírá Marcel Holub.

DELTA Group ČR je společnost poskytující komplexní služby v oboru pozemního stavitelství. Svým klientům nabízí služby na míru v oblasti architektury včetně projektové přípravy budov v BIM, stavebního managementu, výběrového řízení, digitálního datového prostředí, certifikace udržitelnosti budov a IT služeb a podpory. Byla založena v roce 1977 v Rakousku, přičemž na českém trhu působí přes 30 let. Od svého vzniku se vyprofilovala v nadnárodní společnost s pobočkami ve čtyřech zemích: Rakousku, České republice, Slovensku a na Ukrajině. Nicméně působí prakticky v celém regionu střední a východní Evropy a neustále expanduje. V současné době má přes 350 zaměstnanců ve 12 pobočkách a podílí se na realizaci více než 500 projektů ročně o celkové hodnotě 5 miliard eur. DELTA Group ČR je spolehlivým partnerem zákládajícím si na bohatých zkušenostech a odbornosti v oblasti stavebnictví s důrazem na využití moderních technologií a transparentní spolupráci, když standardně komunikuje a jedná jak se stranou investora, tak s projektovým týmem.

Společnost dokáže podpořit investory prakticky ve všech fázích přípravy a realizaci budov a vždy přichází s řešením, které zohledňuje celý životní cyklus budovy. V praxi se jedná o dva typy zaměření: za prvé, optimalizaci stavebního procesu, když se věnuje stavbám od stadia plánování až po jejich předání investorovi. Druhá varianta si klade za cíl optimalizovat náklady na celý životní cyklus budovy a implementovat prvky udržitelné výstavby do projektu dle jeho poslání a celkové strategie využití objektu. Z hlediska segmentů realit se DELTA Group ČR zaměřuje jak na rezidenční, tak i komerční objekty jako jsou průmyslové a kancelářské budovy, hotely či obchodní centra, ale i stavby veřejného sektoru. www.delta-group.cz

Shrnutí – PlanRadar a DELTA Group ČR na projektu Hagibor (kancelářské budovy 01 a 02)

- DELTA Group ČR aktuálně používá PlanRadar na 6 projektech v České republice

- Tvorba a distribuce jednoho tiketu zabere cca 1-2 minuty

- Používání PlanRadaru ušetřilo až 40 % návštěv na stavbě

- Týmová spolupráce se s PlanRadarem zlepšila až o 40 %

- Digitalizováno bylo zatím kolem 45 dokumentů včetně půdorysůVizualizace kancelářských budov Hagibor Praha nahoře: aktuální stav výstavby k 30.6.2023 dole 

Publikováno: 09. 08. 2023

Kategorie: Podnikání v ČR

Autor: Anna Vlková