Nároky firem na kancelářské prostory se mění

Dnešní doba je nevyzpytatelná, rychle proměnlivá, úspěšné firmy musí umět pružně reagovat na aktuální dění. Pandemie tlak na flexibilitu v podnikání ještě zesílila. A to i v architektuře stavebních projektů, které jsou typické delší dobou setrvačnosti vzhledem k delšímu procesu jejich plánování, projektování a realizaci, říká úvodem na téma architektura kanceláří, jež se ocitly ve víru proměn, Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR.

1. 50 % pracovní doby z domova, 50 % z kanceláře

Pandemie urychlila formu zavádění home office do firem, které s tímto atributem/zaměstnaneckou výhodou zatím příliš nepočítali a dosud nepracovali. Často jsou nuceni k plošnému home office. Mnozí zaměstnanci si na práci z domova již zvykli. Mnozí zápasí s nedostatkem klidu a vlastního prostoru pro práci, technickými problémy s daty, připojením apod. Ne pro všechny obory je home office vhodný pro běžný režim. Přesto pandemie ukázala, že home office zůstane trendem v mnohých společnostech i po pandemii. Otázkou, před kterou asi stojí mnoho firem je, jak se změní potřeby a požadavky firem na kancelářské prostory. Architektonická kancelář DELTA doporučuje jednoduchou realizovat workspace analýzu, kterou může klientům snadno pomoci kanceláře optimálně a efektivně přizpůsobit.

2. Úbytek pracovních míst. Některá budou zaměstnanci sdílet

Lze například počítat s úbytkem míst pro obecné individuální činnosti. Firmy, u kterých se prokázalo, že práce na dálku je funkční, ji chtějí zavést trvale a s tím souvisí úvahy, kolik místa nechat v kancelářích, kolik plochy bude firma skutečně efektivně využívat apod. Pravděpodobně méně a o to více se nabízí myšlenka udělat tato místa více multifunkční. Například dle předpovědí ekonomů z Harvard Business School bude až 17 % lidí, kteří pracovali během lockdownu z domova, v tomto stylu pokračovat i po skončení pandemie minimálně dva dny v týdnu. Ostatní často bojují s prací za přítomnosti dětí, prarodičů či nepřipraveností domácích prostor na proměnu na domácí kancelář a ti svá pracovní místa považují nadále za zcela potřebná pro svůj pracovní výkon.

3. Více menších konferenčních prostor na vzestupu

Zejména s narůstajícími videomeetingy roste požadavek na izolované prostory pro jednotlivce, kteří se potřebují online propojit se zbytkem týmu a pracovat na projektech. Několikahodinová online schůzka se sluchátky v uších několik dní v týdnu není zrovna komfortní. Chytře provedená workspace analýza od architektů může také ve stávajících kancelářích odhalit možnosti pro implementaci tzv. akustických budek neboli call boxů či videomeeting boxů pro individuální jednání s absolutním soukromím. Tyto boxy a budky lze chytře implementovat i do dosavadních open space prostor.

4. Přetrvávající trend více prostoru pro brainstorming a kreativitu

Inovace a integrace více členů týmů s různým pohledem na věc. To patří mezi důležité činnosti firmy, které lze těžko zvládat na dálku z domova. Tento trend již začal před několika lety a pandemie jej nemění. Nadále klienti do architektury interiérů požadují zapracovat prostory, které vytváří zázemí pro kreativní prostor menších týmů, kde dochází k integraci a souhře týmu, ke kreativní spolupráci a brainstormingu, které posunují kreativní a inovativní postupy společnost kupředu. Tyto místnosti se odlišují od běžných zasedacích místností tím, že nabízí specifický prostor pro vznik nápadů, zaznamenávání myšlenek, vyobrazení různých schémat či kombinování a přesun stolů pro vytváření menších kreativních skupin apod.

5. Dostatek místa pro neformální setkávání a komunitní život pracovního týmu

Prostor pro socializaci je faktor, který mnoha kolegům během plošného home office chyběl. Je třeba nepodcenit vytvořit zázemí, které není určeno čistě pro práci, ale naopak dotváří příjemnou atmosféru na pracovišti. Dává příležitost pro neformální setkávání, interakce mezi členy týmu a utužení vztahů, zkrátka posiluje komunitní život pracovního týmu apod. To je další trend, jehož důležitost nám pandemie svojí izolovaností zdůraznila. Budoucnost kancelářské práce je hybridní. Je to již rok, co jsou firmy nuceny řešit kombinaci home office a standardní práce z kanceláře dle toho, jak se zrovna pandemická situace vyvíjí v dané zemi. Zcela proměnila formu řízení projektů, lidí, projektových týmů, včetně způsobu kancelářské práce a je třeba na to reagovat, komentuje aktuální situaci architekt Adam Cifra z architektonické kanceláře DELTA Group.

Publikováno: 21. 03. 2021

Kategorie: Kancelář

Autor: Alena Švandová