Kdy potřebuji úřední či soudní překlad

Úřední nebo soudní překlad může běžný uživatel potřebovat v řadě situací. Kdy se s tímto podkladem můžete setkat nejčastěji?

K čemu slouží soudní překlad

Soudní neboli úředně ověřený překlad slouží k oficiálnímu užití před soudem, úřadem, policejním orgánem jak v tuzemsku, tak v zahraničí, ale také v jednání s pojišťovnami, bankami a vzdělávacími institucemi. Opatřen je soudní doložkou a kulatým razítkem se státním znakem.

Jedním z typických příkladů, kdy tento dokument budete potřebovat, je rozhodně svatba. Být to může například svatební obřad, který se s partnerem rozhodnete podstoupit mimo území České republiky nebo přímo sňatek s cizím státním příslušníkem.

Stejně tak se vám bude soudní překlad hodit v okamžiku, kdy budete chtít odjet do zahraničí za lepším pracovním uplatněním. Své vzdělání, kvalifikaci a praxi budete potvrzovat soudně ověřenými překlady příslušných dokumentů.

Soudní překlad může být také typicky požadován u dokumentů, jako jsou rodné listy anebo výpisy z rejstříku trestů. Stejně tak se můžete setkat s tím, že formou úředního překladu by měly být přeloženy i lékařské zprávy.

Kdo může vyhotovit soudní překlad

Soudní překlad může vyhotovit pouze soudní překladatel. Ten je k podobnému úkonu oficiálně jmenován krajským soudem.

Překladatel pro tento účel musí splnit následující nejdůležitější podmínky:

  • české občanství,
  • znalosti daného jazyka a zkušenosti v oboru,
  • vysokoškolské vzdělání či nejvyšší stupeň státní jazykové zkoušky,
  • příslušné vzdělání v oblasti právní terminologie.

Takovýto profesionál musí navíc složit vstupní zkoušky. Oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost mu navíc teprve vzniká zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů.

Nahlédnutí do seznamu se současně doporučuje i běžnému uživateli, který chce mít jistotu, že se ve své záležitosti obrací na kvalifikovaného odborníka.


Smyslem takto striktně daných podmínek je především to, že překladatel následně ručí za správný a přesný překlad dokumentu. Listina tedy mohla být vydána v konkrétním státě a soudní překlad následně může jiný stát bez problémů akceptovat.

Jakou podobu může mít dále soudní překlad

Soudní překlad může mít navíc tři různé formy, a to:

  • klasický soudní překlad
  • soudní překlad s apostilou,
  • soudní překlad se superlegalizací.

Apostilu označujeme jakožto vyšší stupeň ověření podpisu a otisku razítka listiny a její pravosti. Předkládá se ve státech, se kterými Česko nemá mezinárodní bilaterální smlouvu a zároveň jsou smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Nemají-li země s ČR oboustrannou mezinárodní smlouvu ani nepodepsaly Úmluvu o apostile, podléhají tzv. superlegalizaci. Podobně smyslem udělení superlegalizaci je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána.

Potřebujete soudní překlady v Praze? Obraťte se přímo na specializovanou na agenturu – Parkerhill.cz, která je schopna vám veškeré náležitosti s tímto úkonem spojené jednoduše zajistit. Úřední překlady odbavuje kvalitně a profesionálně v nejkratším možném čase.

Publikováno: 17. 02. 2024

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Petr Havelka