Účetní poradenství zajistí, aby byly vaše účetní výkazy bez chyb

Účetnictví označuje systematické a podrobné zaznamenávání finančních transakcí podniku. Existuje mnoho typů, od účetnictví pro malé podniky, vládní, forenzní a manažerské účetnictví až po účetnictví pro korporace. Abyste ale měli jistotu, že své účetnictví vedete v souladu se zákony, využijte účetní poradenství.

Proč je účetnictví důležité?

Účetnictví hraje při podnikání zásadní roli, protože vám pomáhá sledovat příjmy a výdaje, zajistit dodržování zákonů a poskytovat investorům, managementu a vládě kvantitativní finanční informace, které lze použít při rozhodování v podnikání. S vedením účetnictví, ať už je jednoduché, nebo podvojné, vám pomůže účetní poradenství. Je to jednoduše přehled vašeho podnikání, který vám jednoduše prozradí, jak si každý měsíc stojíte a jaké jsou vaše výnosy, popřípadě ztráty.

Účetnictví při hodnocení výkonnosti podnikání

Vaše finanční záznamy odrážejí výsledky operací i finanční situaci vašeho malého podniku nebo korporace. Jinými slovy, pomohou vám pochopit, co se s vaší firmou finančně děje. Nejen, že čisté a aktuální záznamy vám pomohou sledovat výdaje, hrubou marži a možný dluh, ale také vám pomohou porovnat vaše aktuální údaje s předchozími účetními záznamy a vhodně alokovat váš rozpočet.

Pomoc při daňovém přiznání

Jako každý rok, musíte do konce března podat místnímu správnímu orgánu vaše daňové přiznání. To je mnohdy kámen úrazu, protože „neznalost neomlouvá“ – a mnohdy i malá chyba, která se do přiznání nechtěně vloudí, může znamenat velkou pokutu. I v tomto ohledu je velice důležité využít účetní poradenství. Je totiž také možné, že nevědomky uděláte nějakou chybu, která pro vás může znamenat větší doplatky. Buďte připraveni na všechno a vyhněte se případným pokutám nebo nechtěným ztrátám.

Publikováno: 14. 12. 2020 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Alena Švandová