Digitální transformace ve stavebnictví je nevyhnutelná

Stavebnictví, tradiční odvětví s hlubokými kořeny, se rychle mění díky digitalizaci. Jedním z klíčových nástrojů této změny je Building Information Modeling (BIM). Erik Štefanovič z DELTA Group ČR, která se BIM projektům věnuje přes deset let představuje ve stručnosti, jak BIM mění praxi v českém stavebnictví. „Přesunujeme se od éry rýsovacích prken přes 2D programy k nynějšímu rozvoji 3D modelů naplněných informacemi. BIM mění způsob, jakým přistupujeme k projektování, projektové dokumentaci a celému procesu výstavby budov. BIM nabízí mnoho výhod, ale aby se naplno prosadila v české praxi, je potřeba větší podpora v legislativě“, říká na úvod rozhovoru Štefanovič.

Proč DELTA Group přistoupila k využívání BIM?

Cítíme, že digitalizace je nevyhnutelná, a navíc přináší do oboru mnoho příležitostí. Implementovali jsme postupně BIM do naší projekční činnosti a po deseti letech cítíme, že je to skutečně nástroj pro efektivní plánování, ale také zejména transparentní spolupráci a koordinaci stavebního projektu. Ve výsledku celý proces plánování a realizace budovy vede k výraznému zefektivnění všech procesů, a to včetně provozování budovy po její kolaudaci. V součtu BIM znamená mnoho přidaných hodnot pro investora či majitele budoucí budovy.

Jak BIM funguje v praxi? Čemu je nápomocný 3D model budovy?

BIM není jen 3D model budovy. Je to komplexní datové prostředí, do kterého vstupují všichni členové týmu – od architektů po stavební inženýry. Díky propojení všech informací v tzv. BIM modelu neboli digitálnímu dvojčeti projektu, je BIM cenným nástrojem pro koordinaci projektu a kvalitu přenosu informací. 3D model výrazně napomáhá komplexnímu zobrazení budovy včetně podstatných informací, které jsou oporou pro zásadní rozhodnutí investora kam budovu směřovat a jak ji modelovat.

Kde se ukládají zpracovaná data k projektu a jak jsou zabezpečena?

DELTA nabízí svým klientům možnost uložení dat na vlastních zabezpečených serverech nebo v cloudovém prostředí. Důležité je, že všichni členové týmu mají přístup k aktuálním datům, což zvyšuje efektivitu a transparentnost projektu. BIM manageři tento fakt nazývají velmi trefně jako „zdroj jedné pravdy“.

Schéma: rozdíl v komunikaci projektového týmu v BIM projektu a standardním projektu/zdroj: DELTA Group ČR

Jaká je vaše zkušenost, je BIM vhodný pro všechny projekty?

Záleží na přístupu investora. BIM je ideální pro komplexní projekty v oblasti administrativních budov a u průmyslových objektů. BIM jsme využili v praxi také pro stavební projekty z oblasti školství a vzdělávání, zdravotnictví, kultury, ale i mnohým dalších. Jsme otevření investorům a nabízíme konzultace na míru. DELTA díky své mezinárodnosti disponuje specifickým BIM týmem, který se neustále vzdělává v tzv. BIM Academy a probíhá zde i sdílení zkušeností našich BIM projektantů a BIM koordinátorů z jednotlivých projektů v Rakousku, na Slovensku nebo na Ukrajině.

Jaké projekty jste realizovali pomocí systému BIM?

Kdybych měl jmenovat pár příkladů, kde jsme využili BIM a byl skutečně efektivní základnou pro všechny fáze plánování, realizace případně s přesahem do provozu budovy, byl by to určitě zmíněný polygon Vývojového centra pro automobilku BMW Group v Sokolově, administrativní sídlo společnosti Ekom v Piešťanech. Naší BIM koordinací jsme podpořili ale například i projekt celé nové pražské čtvrti od Sekyra Group Smíchov City South. BIM však velmi pomohl také například při plánování a výstavbě univerzitní budovy BOKU ve Vídni, která je ze 78 % dřevostavbou.

Díky umístění v samotném centru Vídně, kde jsme se museli vypořádat s velmi omezenými prostorovými možnostmi pro založení a celou logistiku staveniště.

Nemocnici sester Alžbětinek ve Vídni bych jmenoval za projekt z oblasti zdravotnictví. Určitě nechci opomenout projekt století, jak jej nazval magazín Forbes: nejvýznamnější kulturní stavba v ČR a sice projekt Vltavské filharmonie Praha, na kterém momentálně velmi intenzivně pracujeme i v oblasti specialista BIM a správce CDE prostředí.


Foto: Vltavská filharmonie, Praha, DELTA Group ČR v roli BIM specialista a správce CDE prostředí zdroj: BIG/IPR Praha

Foto vpravo: Univerzitní budova BOKU ve Vídni, DELTA Group generální projektant dřevostavby/zdroj: Mgr. Marcela Kolářová

Publikováno: 13. 04. 2024

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Petr Havelka