Co je ISO certifikát a jaký se vám může hodit?

Certifikace ISO potvrzuje, že systém řízení, výrobní proces, služba nebo dokumentační postup splňuje všechny požadavky na standardizaci a zajištění kvality. ISO (International Organization for Standardization) je nezávislá, nevládní, mezinárodní organizace, která vyvíjí normy pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti výrobků, služeb a systémů.

Kde se s certifikací ISO setkáváme?

Certifikace ISO existují v mnoha oblastech průmyslu - od energetického managementu a sociální odpovědnosti až po zdravotnické prostředky a energetický management. Normy ISO jsou zavedeny proto, aby byla zajištěna konzistence. Každá certifikace má samostatné normy a kritéria a je klasifikována číselně. Certifikace udělují po splnění podmínek příslušné certifikační autority. Například TSÜ nabízí certifikáty ISO 45001, ISO 14001 a ISO 9001.

Jaký certifikát zvolit?

Ať už jste nad možností získat certifikát kvality uvažovali dříve, nebo vás tato možnost zaujala až nyní, budete muset učinit důležitý krok – vybrat si konkrétní typ certifikátu. Můžete si sice vybrat i sami, ale v tomto případě je lepší poradit se s odborníkem. Profesionál v oblasti managementu kvality vám totiž na základě vašeho oboru a budoucího směřování společnosti ohledně výběru poradí zdaleka nejsofistikovaněji.

Přehled základních certifikátů

ČSN EN ISO 9001 systém managementu jakosti – jde o jakýsi „základní certifikát“, který je založen na procesním přístupu. Aby jej firma mohla získat, musí zavést takové řízení organizace, jehož účelem je trvalé zlepšování práce a zvyšování spokojenosti zákazníků. Je určen pro každou společnost bez ohledu na její zaměření. ČSN EN ISO 14001 systém environmentálního managementu – certifikát, jehož cílem je zavést systém řízení organizace zohledňující ochranu životního prostředí. Kdy ale v praxi potřebujete ISO 14001? Certifikát je vhodný pro společnosti, jejichž předmět činnosti může jakýmkoli způsobem působit na životní prostředí. Konkrétně např. firmy zpracující odpad, tiskařské firmy, výrobní, stavební společnosti, ale také IT firmy zajišťující opravu a údržbu hardwaru. ČSN EN ISO 27001 systém managementu informační bezpečnosti – certifikát, který je určen k ochraně informací a zvládání rizik, která tyto informace mohou potenciálně přinášet. Je vhodný pro společnosti, které spravují informační systémy a databáze jiných společností, softwarové vývojářské společnosti, případně státní a soukromé společnosti, kde je na bezpečnost informací kladena vysoká důležitost.

Publikováno: 28. 04. 2022

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Alena Švandová