Věčná SWOT analýza. Jak ji udělat konečně správně?

Ať už otevřete jakoukoliv učebnici nebo příručku o podnikání, na několika stránkách bude řeč o SWOT analýze. I když se svět podnikání mění poměrně rychlým tempem, SWOTka je jeho stálicí už několik desítek let. Často je však používána špatně. Proto si v dnešním článku řekneme, jak ji konečně vytvořit správně.

Co je to SWOT analýza?

Opakování je matka moudrosti, a tak si na začátek zopakujeme, co ta čtyři písmenka vlastně znamenají:
  • Strengths: silné stránky
  • Weaknesses: slabé stránky
  • Opportunities: příležitosti
  • Threats: hrozby

K čemu se SWOT analýza používá?

SWOTka je velmi univerzální a snad nejčastěji používanou analytickou technikou. Můžete ji použít na celé vaše podnikání, na dílčí projekty nebo také v oblasti lidských zdrojů, a to při hodnocení zaměstnanců při hodnotících pohovorech. Někdo ji také používá ve svém osobním životě, když stojí před velkým rozhodnutím, například při nabídce nového zaměstnání.

Jak vytvořit SWOT analýzu?

Stačí vám tužka a papír, který si rozdělíte na čtyři části. Jednotlivé části pojmenujte buď zkratkou nebo klidně celými slovy. Zpravidla jsou v levém kvadrantu ty pozitivní věci, tedy silné stránky a příležitosti a v tom pravém slabé stránky a hrozby. Pokud nefandíte papíru, můžete zvolit smart řešení, kdy využijete některou z platforem, která vám umožní zpracovat SWOT analýzu online. Teď přichází ta složitější část – do jednotlivých kategorií pravdivě popsat stav vašeho podniku (nebo jiného záměru, na který SWOT analýzu používáte). Pokud se zaměříme na horní dvě části, tedy na silné a slabé stránky, mějte na paměti jedno zásadní pravidlo – obojí jsou faktory, které se týkají vnitřního prostředí, tedy vaší společnosti nebo projektu. Patří sem věci, které jsou objektivní a měřitelné. Silnou stránkou vaší společnosti pro tvorbu analýzy tedy určitě není přátelský kolektiv, i kdyby to byla pravda. Nezapomeňte také dávat jednotlivým faktorům, které chcete do SWOT analýzy zařadit, prioritu. Pak získáte skutečnou analýzu, a nejen výčet faktorů. Priority často poznáte tak, že se na nich shodne více lidí z týmu, kteří na analýze pracují. Obdobně postupujte i na „negativní“ straně. Pokud máte v podniku zpracované některé dílčí analýzy (například analýzu konkurence), určitě je ve SWOTce využijte.

Co s tím?

Rozdělením priorit do kvadrantů práce nekončí! Přichází totiž na řadu vyhodnocení jednotlivých kvadrantů. Zkuste najít způsoby, jak využít vaše silné stránky, aby vám pomohly k naplňování vašich cílů. Zkuste pracovat s vytvořenou SWOT analýzou a použijte vzájemné hodnocení mezi kvadranty:
  • Jak využít silné stránky k příležitostem na trhu?
  • Jak pracovat se silnými stránkami, abyste odvrátili hrozby?
  • Jak využít příležitosti, abyste odstranili hrozby nebo snížili výčet slabých stránek?
  • Jak snížit hrozby, aby „nešly na ruku“ vašim slabým stránkám?
  SWOT analýza je odrazovým můstkem, který vám pomůže si udělat jasno v tom, co je vaší prioritou a čeho chcete dosáhnout. Právě správná definice priorit v rámci SWOT analýzy a srovnání mezi kvadranty vám pomůže stanovit podnikovou strategii nebo konkrétní kroky, které následně provedete.

Publikováno: 07. 05. 2021

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Alena Švandová