Lidé dělají naše stavební projekty úspěšnými

Když se podívám na Vaše webové stránky do sekce KARIÉRA, tak první, co na mě vyskočí, je sdělení „Kultura společnosti DELTA je založena na spolupráci, respektu a vzájemné důvěře.“ Co to znamená v praxi? DELTA je společnost, která uplatňuje agilní způsob řízení a vedení. Každý může říct otevřeně svůj názor k tématu ke kterému má co říct anebo má nápad na řešení, které by mohlo pomoci v dané situaci rozvoji firmy. Postupně klademe také více pozornosti vzájemnému feedbacku, který nám nastavuje určité zrcadlo a zároveň podporuje náš vlastní rozvoj. Celkově rozvoji zaměstnance a oblasti „human potential“ věnuje DELTA hodně úsilí a hojně jej podporuje. Ať už v programu DELTA Academy nebo individuálním vzděláváním dle specifických potřeb dané pracovní pozice. Myslím, že je důležité si uvědomit, že pro profesní růst je důležitý i růst osobní a celková psychická pohoda člověka. Proto se věnujeme nejen otázce odborného vzdělávání, ale i kurzům osobního rozvoje. A nezapomínáme také na work-life balance, který zahrnuje například možnosti zkrácených pracovních úvazků. Tuto možnost oceňují zejména naše kolegyně. Odráží se Vaše firemní kultura také do kultury stavebních projektů, které projektujete nebo řídíte? Určitě ano. Kultura a atmosféra stavebních projektů v Čechách se často soustředí více na hledání viníka než na hledání řešení. Bohužel tím také trpí obor samotný. Například tím, že o něj dlouhodobě klesá zájem mezi mladými lidmi. To je věc, kterou se snažíme změnit. Proto na se na našich stavebních projektech věnujeme otázce nastavení pravidel spolupráce, komunikace, standardů pracovních postupů apod. Cílem je, aby celý tým táhl za jeden provaz. V tom nám pomáhají workshopy, které v průběhu projektu organizujeme. Projektový tým tak dostává prostor se alespoň na chvíli zastavit v každodenním shonu a sdělit si vzájemná očekávání, potřeby, cíle, návrhy řešení tak, aby je bylo možné sjednotit do jednoho společného směru. Z Vaší společnosti je silně cítit orientace na tým a spolupráci. Jaké to je, být součástí DELTA týmu, který má v současnosti bezmála 300 pracovníků? Ano, jedno z našich firemních hesel, které žijeme je: Spolupráce je naší předností. V anglické verzi, tím že jsme mezinárodní skupina firem, to zní dokonce: Cooperation is our gift. A opravdu to tak je. Je nás momentálně v DELTA Group bezmála 300 kolegů a kolegyň rozprostřených ve čtyřech zemích, čímž bychom se mohli zařadit do kolonky „korporát“. Myslím ale, že navzdory tomu se tak nechováme. Hojně se propojujeme napříč odděleními, pobočkami i zeměmi. Daří se nám to tedy nejen v rámci mezinárodní spolupráce na projektech, ale i díky interním pracovním skupinám, které se věnují například firemní kultuře, inovacím, architektuře nebo udržitelné výstavbě apod. Neodmyslitelně k tomuto pravidelnému propojování patří také naše společné akce jako je například DELTA Forum. Jedná se o teambuilding celé skupiny firem DELTA, při kterém jsme většinou rozděleni do skupin po šesti právě napříč odděleními, pobočkami i zeměmi. Pravidlo zní jasně – v jedné skupině nesmí být víc jak dva lidé ze stejné země. Tak vznikají při společných hrách a aktivitách nová přátelství a určitá synergie, kterou pak v běžném pracovním nasazení oceníte. Současný pracovní trh je poněkud turbulentní. Které vlivy a trendy se Vás jako společnosti nejvíce dotýkají a jak se s nimi vyrovnáváte? (vlny pandemie, home office, digitalizace, nedostatek některých odborníků, nastupující mladé generace…) Z našich interních výzkumů nám opakovaně vychází, že jsme od zaměstnanců hodnoceni jako vysoce inovativní společnost. Proto si troufám říci, že co se týče pandemie, tak jsme na přesun do digitální komunikace na práci formou home office byli dobře vybaveni a připraveni. Podařilo se náš tým semknout, spolupracovat, a i přes drobné překážky zvládnout veškeré úkoly a činnosti tak, aby byli naši klienti spokojeni. Jaro 2020 nás zastihlo v plném vybavení digitálními technologiemi, ať se jedná o videokonferenční systémy, vzdálené přístupy nebo třeba využívání cloudových úložišť. Přesto cítíme, že trvalá práce na dálku pro nás není ideálním řešením. Díky naší orientaci na spolupráci si uvědomujeme sílu týmu, a proto bez občasného osobního kontaktu si svoji práci na projektech dokážeme jen těžko představit. Jsme architekti, projektanti, technici, digitalizace a inovativní technologie-to je naše doména, ale osobní kontakt zkrátka nelze zcela nahradit. To, co nás spíše brzdí je to, že se trh práce chová jinak než dříve a je cítit nedostatek talentů v technických pozicích. Dlouhodobě je pro nás komplikované obsazovat odborné technické pozice. Aktuálně na trh práce nastupují početně slabší generace, které nedokáží zcela pokrýt potřebu trhu. Proto si uvědomujeme, že je třeba se do budoucna zaměřit nejen na nastupující mladé generace, ale také na tzv. second-career pozice. Mám na mysli odborníky, kteří působí v oboru již dlouho, mají mnoho zkušeností a momentálně hledají nové pracovní výzvy. A věřím, že i těm máme jako zaměstnavatel co nabídnout. Zaměstnanci jsou naším nejcennějším kapitálem, a proto s nimi také tak jednáme, uzavírá rozhovor Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR.

Publikováno: 11. 04. 2022

Kategorie: Podnikání v ČR

Autor: Alena Švandová