Informační systém pro svůj podnik vybírejte obezřetně

Problematika podnikových informačních systémů se netýká pouze větších společností – i menší firmy se většinou dostanou do bodu, kdy již nestačí pouhý účetní systém a je žádoucí integrace komplexního systému s pokročilými funkcemi. Nicméně může nastat i zcela opačná situace, kdy si subjekt zvolí nevhodné řešení a nevědomky si množství procesů zkomplikuje. Proto byste měli při výběru konkrétního ERP zvážit všechna základní kritéria a neorientovat se pouze podle ceny. Pravidlo č. 1 zní: „Podnikový informační systém musí chod firmy zefektivnit“. V praxi to znamená, že byste neměli přistupovat na jakékoliv kompromisy. Vhodně zvolený informační systém podniku prospěje v následujících ohledech:
  • umožňuje automatizaci a standardizací procesů,
  • pomáhá s osvojením tzv. best practices,
  • významně šetří čas,
  • nabízí možnost integrace několika agend a vzájemné sdílení informací,
  • usnadňuje analýzu nasbíraných informací,
  • umožňuje delegaci práv na konkrétní zaměstnance.

ERP na míru, nebo modulové řešení?

Jakkoliv se s ohledem na tvrzení, že by měl firemní informační systém plně odpovídat potřebám daného subjektu, jeví jako jediná správná možnost tvorba takového softwaru na míru, je v praxi mnohem výhodnější tzv. modulové řešení. Necháte-li si podnikový systém naprogramovat na klíč, počítejte s investicí v řádu několika set tisíc až milionů korun. Zároveň se pravděpodobně nevyhnete dlouhému procesu odlaďování a dalších investic v případě rozšíření o nové funkce. Modulový systém je podstatně levnější a vyhovuje potřebám většiny firem. V základu se může jednat o pokročilý účetní systém (pro OSVČ a menší firmy), který lze kdykoliv rozšířit o další moduly. V souvislosti s modulovými podnikovými systémy stojí za zmínku například český RIS, o kterém se dozvíte více na www.saul.cz. https://www.youtube.com/watch?v=acC991sM9cY

Publikováno: 26. 06. 2018 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Podnikání v ČR

Autor: Alena Švandová

Tagy: ERP | jak vybrat podnikový informační systém | podnikový informační systém