Co získáte napojením IdM na HR systém?

Zkratka IdM označuje Identity Management neboli centralizovanou správu identit. Zabývá se a řeší problematiku přístupů do systémů v rámci firemní infrastruktury a kromě výrazného posílení bezpečnosti přináší množství praktických výhod pro všechny zúčastněné strany – vedoucí pracovníky, administrátora IT i běžné uživatele. Jaké benefity můžete očekávat díky integraci HR systémem, jenž je pro IdM hlavním autoritativním zdrojem informací? Například možnost naplánování založení účtů ve Windows až v momentě nástupu nového zaměstnance. HR systém neboli personální systém řeší personální evidenci, mzdovou problematiku a mnohé další procesy, které s danými oblastmi úzce souvisí. Integrace s IdM vede ke zvýšení efektivity práce i celkové informační bezpečnosti. Součinnost systémů velmi dobře reflektuje tento praktický příklad: Vedoucí pracovník se rozhodne pro změnu pozice zaměstnance, který již ve firmě nějakou dobu pracuje. Do HR systému zadá informaci o datu nástupu a IT administrátor by měl v daný den přidat nová oprávnění. Na první pohled nic složitého, ale může se stát, že správce systému onemocní nebo nebude moct provést požadavek na změnu z jiného důvodu (např. bude řešit urgentní výpadek serverů). Ryze administrativní úkol přitom není nijak náročný na přemýšlení a díky IdM ho lze automatizovat.

Pokud by administrátor nastavil přístupy v předstihu, došlo by k auditní chybě, protože nástup zaměstnance personální oddělení naplánovalo na jiný termín. V rámci IdM je možné nastavit založení nových přístupů tak, aby měl zaměstnanec potřebná oprávnění až v momentě, kdy skutečně mění pracovní pozici. O změně ho systém informuje e-mailem nebo SMSkou. To byla pouze stručná ukázka toho, jak může vnést automatizovaná správa identit pomocí IdM systému do rutinních firemních procesů efektivitu a bezpečnost. Další praktické příklady najdete na blogu českého vývojáře IdM systému CzechIdM na blog.bcvsolutions.eu.

Publikováno: 29. 12. 2020 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Podnikání v ČR

Autor: Alena Švandová