Brokerpool válcuje MLM systém. V čem je lepší?

Na otázku, zda je lepší podnikat pod hlavičkou společnosti na bázi MLM neboli síťového marketingu, nebo se vydat cestou tzv. brokerpoolu, neexistuje jednoznačná odpověď. Anebo ano? Příznivců druhé varianty v posledních letech výrazně přibylo, a to právě na úkor MLM společností. Shrnuli jsme pro vás největší rozdíly, názor si udělejte sami.

Co je brokerpool?

Pro ty z vás, kteří se s pojmem brokerpool nesetkali, případně jste ho jen zaslechli, ale neznáte jeho význam: jedná se o servisní společnost, která zastřešuje nezávislé finanční poradce a společnosti. Poskytuje jim služby potřebné pro výkon jejich profese, jako jsou produktový a administrační servis, školení, legislativní podporu apod. Díky tomu mohou jednotlivci i celé společnosti výrazně snížit náklady a intenzivněji se věnovat práci s klienty.

Největší rozdíly mezi multilevelovým systémem a broker poolem

Pokud se na rozdíl mezi MLM a brokerpoolem zeptáte někoho, kdo již vyzkoušel obojí zázemí, pravděpodobně vám odpoví, že největší rozdíl spočívá ve svobodě podnikání. MLM společnosti obvykle používají konkurenční doložky, které uplatňují na budoucí bývalé členy. Brokerpool můžete opustit kdykoliv, a to bez sankce. Kmen klientů si samozřejmě převedete do nové společnosti – je váš a nemusíte se o něj s nikým dělit. Finanční poradce pod křídly MLM firmy je omezen konkrétní produktovou nabídkou Brokerpool nikoho neomezuje a umožňuje budování vlastní firemní struktury s unikátním portfoliem produktů a služeb. Podnikání v MLM více vyhovuje poradcům, kteří ve striktním dodržování kariérního řádu vidí výhod a nevadí jim, že o většině záležitostí rozhoduje daná společnost. Ale je takto svazující podnikání ještě podnikání? Podle statistik se brokerpoolům daří rok od roku lépe, zatímco provize MLM společností klesají. Náhoda to není, spolupráci s brokerpooly hodnotí většina poradců jako mnohem efektivnější.

Publikováno: 12. 08. 2019 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Podnikání v ČR

Autor: Alena Švandová