Asertivita v manažerské praxi

Obsah článku:
  1. Pár tipů, kde začít
Zdravě sebevědomý způsob chování si lze odpovídajícím nácvikem osvojit. Někomu to půjde rychleji a někomu zase pomaleji. Vhodné je využít nabídky speciálních kurzů a nechat se tak ve svém úsilí vést skutečnými odborníky. Umět v praxi ovládat výbušné emoce, nebo se naučit bránit manipulativnímu nátlaku vyžaduje totiž často intenzivní a dlouhodobý trénink. Podle odborníků je pak zajímavým paradoxem, že člověk, který se s asertivním myšlením ztotožní, využije v běžném životě naučené techniky jen výjimečně. Už svým chováním totiž vzbuzuje ve svém okolí přirozený respekt a agresivním výpadům nenechává mnoho prostoru. Všechny tyto techniky vás naučí kurz asertivity.

Pár tipů, kde začít

Zde je několik tipů pro komunikaci s kolegy a nadřízenými:
  • Naučte se ovládat své tělo. Buší Vám srdce jako o závod, kdykoli máte řešit něco se spolupracovníky či vedením? V takové situaci se na chvíli zastavte a několikrát se zhluboka nadechněte. Snažte se co nejvíce uvolnit. Ideální a správné dýchání je to, kdy se nadechujete nosem a vydechujete ústy.
  • Na každé avizované jednání se co nejkvalitněji připravte. Budete tak mít dostatek podkladů pro případnou argumentaci. Pamatujte, že příprava je klíčem k úspěchu.
  • Vždy říkejte, co přesně chcete a potřebujete. Pamatujte i na své dlouhodobé cíle a sny.
  • Při každém rozhovoru jednejte otevřeně a upřímně. Své nápady, potřeby a pocity se snažte vyjádřit v každém případě jasně a přímo. Stůjte si za nimi.
  • Emoce vyjadřujte verbálně. Vždy říkejte vše, co máte na srdci.
  • Buďte taktní. Druhou osobu respektujte a vždy si vyslechněte i její stanoviska. Nad nikým se nepovyšujte ale zároveň se před nikým neponižujte.
  • Nechte otevřené dveře pro další komunikaci. V tom spočívá asertivita v praxi.

Publikováno: 04. 04. 2019 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Alena Švandová